VAT W USŁUGACH TRANSPORTOWYCH

W transporcie obowiązują różne stawki VAT.  Sprawdź, które mogą dotyczyć ciebie!

W tym artykule dowiesz się jaką stawkę stosować dla klienta polskiego, a jaką dla klienta zagranicznego. W celu ustalenia stawki VAT konieczne jest dokładne określenie miejsca wykonywania usług. Miejscem wykonywania usług jest kraj, w którym wydano numer NIP lub VAT UE. 

Stawki VAT dla klientów polskich

Klientem polskim jest firma posiadająca siedzibę w Polsce i posługuje się polskim numerem NIP.  Klientem polskim może być firma mająca siedzibę zagranicą posiadającą polski numer NIP, która wykorzystuje go do określonego zlecenia.

Dla polskich klientów stosuje się głównie 2 stawki VAT “0” i “23%” oraz “NP” – nie podlega.

Stawka “0” jest przypisana wyłącznie transportowi międzynarodowemu tzn:

– Eksport z Unii ( wywóz towarów z Unii Europejskiej poza Wspólnotę)

– Import do Unii (wywóz towarów z poza Unii Europejskiej do Wspólnoty)

– Transport towarów spoza Unii do poza Unię gdzie trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium Unii

– Usługa wykonana na terytorium Polski lub Unii, która stanowi część usługi transportu międzynarodowego czyli: dowóz lub przywóz na granicę Unii, dowóz lub przywóz z portu morskiego lub lotniska ( wymogiem jest posiadanie dokumentów poświadczających taki transport – odprawy, dokumenty portowe itd.).

Stawka “23%” jest stosowana dla pozostałych usług transportowych dla klientów polskich:

– usługi wykonywane na terenie Polski

– pomiędzy krajami Unii Europejskiej dla klienta polskiego

– przewóz na zasadzie kabotażu to znaczy na terenie jednego kraju Unii

– transport towarów spoza Unii do miejsca poza Unią jeśli trasa przebiega częściowo przez kraj Unii omijając Polskę

Stawka “NP” nie podlega opodatkowaniu w Polsce:

– usługi transportowe wykonywane poza terytorium Unii tj: Rosja, Ukraina czy Norwegia;

Uwaga!

Jeśli importujemy towar do Polski na zlecenie polskiego klienta, w celu uzyskania stawkę “0” VAT musimy posiadać dokument SAD – Jednolity Dokument Administracyjny lub oświadczenie importera z podanym numerem SAD. Dla klienta zagranicznego dokument SAD nie jest wymagany. Jeśli nie posiadamy dokumentu SAD świadcząc usługi dla klienta polskiego, wtedy musimy zastosować stawkę 23% VAT.

Jeśli świadczymy usługi dla klienta polskiego na terytorium kraju spoza Unii Europejskiej np: Rosja – Rosja, wtedy nie podlegamy opodatkowaniu.

Stawki VAT dla klientów zagranicznych

Klientem zagranicznym jest firma mająca siedzibę zagranicą i nie posiadająca polskiego numeru NIP. Klient zagraniczny może mieć oddział w Polsce posiadający zagraniczny numer NIP, który wykorzystuje do konkretnego zlecenia np. zagraniczny oddział firmy w Polsce.

Nie są opodatkowane wszelkie usługi transportowe wykonywane dla klienta zagranicznego to znaczy:

– na terytorium w Polsce

– pomiędzy krajami Unii i kabotaż

– każdy transport międzynarodowy nawet jeśli przejeżdża przez Polskę

Wyjątek!!!

Jeśli świadczymy usługę transportową na terytorium Polski dla klienta spoza Unii i nie jest ona częścią transportu międzynarodowego wtedy obowiązuje stawka 23% VAT.

Kiedy powstaje obowiązek podatku VAT ?

Za moment powstanie podatku VAT przyjmuje się dzień rozładunku towaru. Faktura musi być wystawiona w miesiącu, w którym został wykonany rozładunek.

Tagged , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *