UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE RODZAJE

W transporcie krajowym i międzynarodowym  mamy do czynienia z trzema głównymi ubezpieczeniami do których zalicza się OC przewoźnika, ubezpieczenie CARGO i OC spedytora.

Dobranie odpowiedniego ubezpieczenia odgrywa kluczową rolę w branży transportowej. Ochrona przed skutkami ewentualnych szkód jest dla firmy zabezpieczeniem i daje poczucie bezpieczeństwa zarówno dla klienta jak i przewoźnika.

Rozróżniamy trzy główne ubezpieczenia w transporcie drogowym:

– OC Przewoźnika,

– Ubezpieczenie Cargo krajowe i Cargo ICC międzynarodowe,

– OC Spedytora,

OCP – jest to podstawowe ubezpieczenie przewoźnika, które nie jest  obowiązkowe ale warto je mieć ze względu na zabezpieczenie finansowe firmy. Poza tym większość firm  nie przekaże ładunku do transportu bez ważnego ubezpieczenia OCP. Wybierając ubezpieczenie przewoźnika musimy zwrócić uwagę na zakres ochrony ubezpieczyciela. Z autopsji wiem, że większość wybiera najtańszą opcję co nie zawsze jest opłacalne. Oferowane ubezpieczenia maja wiele obroszczeń i nie zawsze chronią nasza firmę w dostateczny sposób. Warto jest, więc zwrócić uwagę na zakres ochrony jaką proponuje nam nasz asekurant.

W branży transportowej OC przewoźnika powinno zawierać:

– sumę gwarancyjną najczęściej wybierana kwota to 100 tyś euro na transport drobnicowy międzynarodowy i 200 tyś PLN na transport krajowy.

– określenie asortymentu jaki będziemy przewozili;

– możliwość parkowania na parkingach niestrzeżonych;

– rozszerzenie o przewozy wykonywane przez podwykonawców;

– ochrona o przewozy sprzętu elektronicznego;

– ochrona w zakresie przewozów kabotażowych;

– ochrona w zakresie załadunków i rozładunków;

– ochrona ładunków ADR – jeśli takie wozimy;

– ochrona za wyłudzenie towaru przez oszusta;

– ochrona za szkody w związku z nieprzestrzeganiem przepisów drogowych;

Ten zakres pozwala na objęcie ochroną większości zdarzeń losowych w transporcie drogowym. Warto o tym pamiętać wybierając ubezpieczenie, ponieważ w przypadku ewentualnych szkód ubezpieczyciel ich nie pokryje, a wtedy my sami z własnych środków będziemy musieli je finansować.

UBEZPIECZENIE CARGO

Ubezpieczenie Cargo jest skierowane do przedsiębiorców i właścicieli towarów, którzy chcą objąć ochroną swoje produkty. Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju szkody od miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z przeładunkami do magazynu. Wykupując ubezpieczenie posiadamy podstawową ochronę naszego mienia i pokrywa ona różne zdarzenia losowe takie jak: uderzenia pioruna, rabunek czy pożar. Za dodatkową opłatą możemy rozszerzyć ochronę i wtedy mamy pewność, że nasz towar jest odpowiednio ubezpieczony.

Procedura uzyskania wypłaty za ewentualne uszkodzeni ładunku jest bardzo prosta, trwa nie dłużej niż 30 dni i jest wypłacana do pełnej wartości towaru. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest udowodnienie powstałej szkody. Wygląda to inaczej niż w sytuacji OCP, gdzie trzeba udowodnić, że wina uszkodzenia ładunku rzeczywiści stoi po stronie przewoźnika.

OC SPEDYTORA

W zakresie obowiązków spedytora jest zorganizowanie transportu ładunku z punku A do punktu B  gdzie zazwyczaj  ponosi on całkowitą odpowiedzialność za niewłaściwe wykonanie umowy spedycyjnej tj. nie właściwe wykonanie dokumentów spedycyjnych, dokumentów celnych oraz odpraw celnych. Spedytor odpowiada również za wybór niewłaściwego przewoźnika. Dlatego ubezpieczenie OCS jest tak ważne, szczególnie jeśli działalność transportowa jest rozszerzona o spedycję. Sugerowałbym wtedy wybrać ubezpieczenie spedytora, które powinno posiadać rozszerzenia z zakresu o rażącym niedbalstwie i rozszerzenie o OC przewoźnika umownego – to znaczy, że przewoźnik, który zawiera umową przewozu nie bierze rzeczywistego udziału w przewozie towaru.

Podsumowując branża transportowa jest bardzo zawiła i dlatego  warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego ubezpieczenia. Uważam, że jest ono konieczne jeśli cenimy sobie komfort psychiczny i bezpieczeństwo jazdy. Jeśli zdecydujecie się na poszerzenie działalności o spedycję rozważcie dodatkowe ubezpieczenie OC spedytora. Pamiętajcie, że  to on zawiera umowę z kontrahentem i z przewoźnikiem, a niestety często bywa tak, że klienci uważają go jako rzeczywistego przewoźnika. Małe niedopatrzenie lub brak wzmianki na zleceniu może spowodować, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za zaistniałe straty.

Tagged , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *