LICENCJA TRANSPORTOWA DO 3 5 TONY

Transport busami do 3,5 tony nie wymaga posiadania licencji ale są jednak wyjątki.

LICENCJA TRANSPORTOWA DO 3,5 TONY

Transport busami do 3,5 tony nie wymagał do tej pory posiadania licencji, to jednak wkrótce się zmieni.

LICENCJA TRANSPORTOWA DO 3,5 TONY

Każda firma, która chce prowadzić zarobkową działalność przewozową musi posiadać licencję transportową. Oczywiście są od tej zasady wyjątki.

Jedną z nich jest działalność transportowa pojazdami do 3,5 tony, od której nie wymaga się posiadania licencji.

Ustawa o transporcie drogowym mówi jasno, że wykonując przewozy drogowe pojazdami lub zespołami pojazdów nie przekraczającymi 3,5 tony nie musimy posiadać ani licencji na transport drogowy w kraju ani licencji międzynarodowej na prowadzenie takiej działalności zagranicą. To jednak wkrótce się zmieni.

Przyjęty przez Parlament Europejski tzw. „Pakiet Mobilności” przewiduje konieczność posiadania licencji transportowej przy przewozach pojazdami powyżej 2,5 tony dmc. Oznacza to, że przewoźnicy realizujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy busami będą zmuszeni do spełniania warunków, które były przewidziane do tej pory jedynie dla transportu ciężkiego (powyżej 3,5t dmc). W praktyce oznacza to konieczność uzyskania licencji wspólnotowej.

Warto zaznaczyć, że dotyczy to jedynie przewozów międzynarodowych. Przewoźnicy krajowi dalej mogą prowadzić działalność według starych zasad.

Przepisy pakietu mobilności nakładające na busy obowiązek posiadania licencji wspólnotowej wejdą w życie 20 maja 2022 roku. Do tej pory każdy przewoźnik realizujący transport międzynarodowy powinien uzyskać właściwe dokumenty. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z konsekwencjami dotyczącymi niestosowania się do przepisów regulujących międzynarodowy transport drogowy. Kary z pewnością będą dotkliwe.

JAK UZYSKAĆ LICENCJĘ WSPÓLNOTOWĄ 3,5 TONY DMC?

Przewidywana ścieżka uzyskania licencji transportowej do 3,5t dmc jest taka sama jak dla transportu ciężkiego. Prawnie umocowana zostanie w planowanej nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym, której publikacji można się spodziewać w okolicach lutego 2022r. Zobaczmy więc, jak wygląda standardowa droga do uzyskania licencji transportowej.

Obecnie aby móc wykonywać zarobkowe przewozy drogowe rzeczy po kraju pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony przewoźnicy muszą uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które wydawane jest przez Starostwo Powiatowe na czas nieoznaczony. Aby otrzymać takie zezwolenie trzeba spełnić kilka kryteriów:

posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę na terenie kraju, w którym składa się wniosek,

– posiadać certyfikat kompetencji zawodowej (przynajmniej jedna osoba zarządzająca firmą musi posiadać taki dokument)

– zdolność finansowa, posiadanie zabezpieczenia finansowego na pierwszy pojazd 9 tysięcy euro i na każdy następny 5 tysięcy euro. Można tutaj zastosować ubezpieczenie, które pokrywa te kwoty.

– dobra reputacja przedsiębiorcy i zarządzającego transportem, czyli zaświadczenie o niekaralności (brak umyślnych przestępstw takich jak: bezpieczeństwo w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, warunki pracy i higieny)

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest podstawą do uzyskania licencji wspólnotowej uprawniającej do wykonywania zarobkowych przewozów poza granicami kraju.

O licencję wspólnotową należy ubiegać się w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Wydawana jest ona na czas oznaczony do 5 lub do 10 lat w zależności od złożonego wniosku.

Nadchodzące zmiany w przepisach nałożą identyczne obowiązki na przedsiębiorców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe tzw. busami. Póki co, nie ma jeszcze możliwości ubiegania się o taką licencję, jednak warto dobrze przygotować się do nowego porządku prawnego uzyskując np. Certyfikat Kompetencji Zawodowych.

Pamiętajcie, że wykonując transport bez licencji transportowej musimy się liczyć z konsekwencjami finansowymi. W Polsce kwoty te mogą być rzędu nawet 12000 zł, zaś za granicą znacznie wyższe.

ILE KOSZTUJE LICENCJA TRANSPORTOWA?

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dawniej: licencja krajowa) to koszt rzędu 1000 zł.

Licencja wspólnotowa (licencja międzynarodowa) to z kolei koszt:

– 4000 zł w przypadku licencji ważnej do 5 lat,
– 8000 zł w przypadku licencji ważnej do 10 lat.

Do podanych kwot należy doliczyć 11% tej kwoty, które należy uiścić za pozyskanie wypisu na każdy zgłoszony do licencji pojazd. Takie same kwoty do uiszczenia czekają przedsiębiorców wykonujących międzynarodowe przewozy busami od 2,5 tony.

PODSUMOWANIE

Póki co przewoźnik wykonujący usługi pojazdami do 3,5 tony jest zwolniony z posiadania licencji transportowej. To jednak wkrótce zmieni się w przypadku przewozów międzynarodowych. Od maja 2022 roku, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu przekroczy 2,5 tony trzeba będzie posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową a co za tym idzie – spełniać wymagania dotyczące póki co jedynie pojazdów wysokotonażowych.

Tagged , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *