CO POWINNO ZAWIERAĆ ZLECENIE TRANSPORTOWE

Jak napisać i co powinno zawierać zlecenie transportowe?

Zlecenie transportowe zawiera dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Na jego podstawie zawierana jest umowa między dwoma podmiotami na przewóz ładunku z punktu A do punktu B.

Na zleceniu transportowym powinny znajdować się:

– dane zleceniodawcy ( Nazwa, Adres, Nip),

– dane zleceniobiorcy (Nazwa, Adres, Nip),

– dokładny adres i godziny załadunku,

– dokładny adres i godziny rozładunku,

– rodzaj i wagę ładunku,

– rodzaj auta przeznaczonego do transportu towaru wraz z numerami tablic rejestracyjnych,

– imię i nazwisko kierowcy oraz jego numer telefonu,

– stawka za usługę transportową wraz z terminem płatności,

– ogólne warunki i kryteria przewozowe tj: płatność w obcej walucie, posiadanie ważnego OCP czy termin dostarczenia dokumentów,

– adres wysyłki dokumentów przewozowych jeśli inny niż dane firmy,

– datę i numer zlecenia, który często musi być wpisany na fakturze,

Ogólne warunki przewozowe, które mogą być zawarte w zleceniu transportowym

Zaakceptowanie zlecenia transportowego staje się umową i zobowiązuje przewoźnika do wykonania transportu, a zleceniodawcę do zapłacenia za tą usługę. Poniżej przedstawię przykładowe informacje, które mogą znajdować się na zleceniu.

· Przewoźnik musi posiadać konieczne ubezpieczenie OCP · Jesteśmy płatnikiem pod. vat, nip: pl……………………….., jednocześnie upoważniamy was jednorazowo do wystawienia faktury bez naszego podpisu. Przewoźnik – kierowca zobowiązany jest do zabezpieczenia ładunku pasami (ew. łańcuchami, narożnikami, innymi elementami służącymi bezpiecznemu mocowaniu ładunków) w sposób umożliwiający bezpieczne wykonanie transportu. · Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za rozmieszczenia towaru na przestrzeni ładunkowej, zabezpieczenie towaru na czas transportu oraz jest zobowiązany i uprawniony do uczestniczenia w czynnościach ładunkowych ·Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za przewożony towar · W razie nie podstawienia samochodu lub opóźnienia w uzgodnionej dacie za-/rozładunku zastrzegamy sobie prawo naliczenia kosztów w wysokości …….,zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, co nie wyklucza dochodzenia roszczeń do kwoty faktycznie poniesionych wydatków spowodowanych nieterminowym podstawieniem samochodu. Brak pisemnego oświadczenia o nie przyjęciu zlecenia w ciągu 30 minut od jego otrzymania jest jednoznaczne z przyjęciem do realizacji · W przypadku niezaładowania pojazdu , po fizycznym podstawieniu na miejsce załadunku przewoźnikowi przysługuje wynagrodzenie w wys. do 10 % frachtu , nie więcej jak ………zł · sąd właściwy dla sporów :……………………… · Zleceniobiorca powinien samodzielnie wykonać przewóz i odpowiada na zasadzie ryzyka za działania wszystkich osoby, którymi się posługuje oraz które działają w jego imieniu (np. kierowcy) jak za działania własne. ·W przypadku jakichkolwiek problemów w trakcie wykonywania niniejszego zlecenia konieczny kontakt ze spedytorem. Żadne dodatkowe roszczenia bez wykonania tego warunku nie będą uwzględniane

Przykładowe zlecenie transportowe

Jak anulować zlecenie transportowe?

Jeśli przyjmujemy zlecenie od spedycji na umowie przeważnie istnieje zapis “Brak pisemnego oświadczenia o nie przyjęciu zlecenia w ciągu 30 minut od jego otrzymania jest jednoznaczne z przyjęciem do realizacji”. Po tym czasie jeśli chcemy zrezygnować ze zlecenia może to się wiązać z dodatkowymi kosztami. Wszystko zależy kiedy mamy planowany załadunek i na jakiego spedytora trafimy. Z autopsji wiem, że zawsze można się dogadać ale jeśli zrezygnujemy krótko przed załadunkiem to możemy mieć z tego powodu problemy i na pewno będziemy obciążeni finansowo, tak samo działa to w drugą stronę. Spedycja anulując zlecenie powinna zapłacić przewoźnikowi note obciążeniową za podjazd auta – zazwyczaj jest to kwota umowna między przewoźnikiem, a spedycją. Anulacja zlecenia powinna mieć zawsze formę pisemną.

Tagged , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *